Co się zmieni w wystawianiu faktur do paragonów?

Zmiany w wystawianiu faktur do paragonów

Wystawianie faktur do paragonów do rozwiązanie, z którego korzysta wielu przedsiębiorców. Wynika to oczywiście z oczekiwań klientów firmy. Warto jednak zdawać sobie sprawę z tego, że niedawno weszły w życie nowe przepisy fiskalne, które wprowadziły dodatkowy wymóg przy wystawianiu faktur do paragonów. Co więcej, zmiany w regulacjach prawnych zaczną obowiązywać już od 1 stycznia 2020 roku.

Ważna nowelizacja ustawy o VAT

Nowe przepisy fiskalne, dotyczące wystawiania faktur do paragonów, pojawiły się w znowelizowanej ustawie o podatku od towarów i usług. Oficjalnie weszła ona w życie na początku września 2019 roku, lecz zapisy dotyczące omawianego tu zagadnienia zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2020 roku. Przechodząc jednak do meritum i kwestii najważniejszej – od wspomnianego dnia zacznie funkcjonować zasada, zgodnie z którą fakturę można wystawić wyłącznie do paragonu zawierającego NIP nabywcy (znajdujący się dodatkowo w tzw. części fiskalnej takiego dokumentu). I z pewnością będzie to problematyczne dla części przedsiębiorców. Nie każdy podatnik stosuje bowiem kasę lub drukarkę fiskalną, która zapewnia wystawienie paragonu z NIP-em nabywcy. A bez tego nie będzie się dało później zrealizować faktury do paragonu…

Co będzie groziło za złamanie przepisów fiskalnych?

Wraz z nowym wymogiem, dotyczącym wystawiania faktur do paragonów, wprowadzono również karę, która będzie groziła za złamanie przepisów. Co ważne, nie ma tu mowy o grzywnie w konkretnej wysokości. Ustawodawca zdecydował się na inne rozwiązanie. Warto w całości zacytować przepis, który to reguluje:

„W przypadku stwierdzenia, że podatnik wystawił fakturę z naruszeniem ust. 5, organ podatkowy ustala temu podatnikowi dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 100% kwoty podatku wykazanego na tej fakturze. W stosunku do osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe, dodatkowego zobowiązania podatkowego nie ustala się.”

W jednym przypadku kara może więc wynieść kilkaset złotych, podczas gdy w drugim – kilka tysięcy lub nawet więcej.

Jak można sprawdzić, czy kasa drukuje paragon z NIP-em nabywcy?

Jak wspomnieliśmy wcześniej, nie wszyscy podatnicy posiadają kasy rejestrujące, które umożliwiają wydruk paragonu fiskalnego z NIP-em klienta. I warto raz jeszcze podkreślić, że tylko na podstawie takich dokumentów będzie można w przyszłości realizować faktury do paragonów. Nie każdy przedsiębiorca musi też zdawać sobie sprawę z tego, czy jego urządzenie posiada wspomnianą funkcję. Bo może np. dotychczas w ogóle nie korzystał z takiej opcji (nie była mu potrzebna).

Jak ustalić, czy urządzenie stosowane w firmie zapewnia wydrukowanie paragonu fiskalnego, na którym znajdzie się m.in. NIP nabywcy? Można do tego wykorzystać np. darmowe narzędzie Sprawdź Kasę. Na podstawie numeru unikatowego urządzenia identyfikuje ono dany model i wyświetla informacje na temat jego funkcjonalności. Z narzędzia Sprawdź Kasę można skorzystać po kliknięciu w poniższy obrazek:

Logo SprawdzKase.pl

1 Comment

  1. Regina

    Ciekawe narzędzie, przydało się 🙂 pozdrawiam 🙂

    Reply

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Odpowiedz poprawnie *