Błąd na paragonie to nie koniec świata… Trzeba jednak pamiętać o jego korekcie!

Co zrobić z błędem na paragonie?

W dzisiejszym wpisie nie będziemy opisywali powodów wystąpienia oczywistego błędu na paragonie fiskalnym. W zdecydowanej większości przypadków odpowiada za to czynnik ludzki, a sytuacji, które mogą się przyczynić do pomyłki człowieka, jest przecież mnóstwo. W związku z tym, lepiej zająć się zagadnieniem, które da się szczegółowo omówić. Przepisy fiskalne jasno określają bowiem, jak postępować w przypadku stwierdzenia oczywistego błędu na paragonie.

Wystawionego dokumentu nie da się skasować

Jeżeli użytkownik urządzenia rejestrującego (kasy lub drukarki) wystawi już paragon fiskalny, który zawiera oczywisty błąd, np. nieodpowiednią liczbę towarów bądź usług, należy pamiętać o tym, że takiego dowodu sprzedaży nie da się w żaden sposób skasować. Byłoby to wręcz niezgodne z obowiązującymi przepisami. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących wymaga od podatnika dokonania niezwłocznej korekty zaistniałej sytuacji, polegającej na ujęciu błędnego paragonu w odrębnej ewidencji. Chodzi tutaj o dokumentację, która dotyczy właśnie pomyłek na omawianych dowodach sprzedaży. Jak stworzyć taką ewidencję błędów i co musi się znaleźć w każdym wpisie?

Jak prowadzić ewidencję błędów na paragonach?

Do prowadzenia ewidencji oczywistych błędów na paragonach można wykorzystać dowolną formę dokumentacji. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących nie narzuca tutaj żadnego, konkretnego sposobu. W większości przypadków przedsiębiorcy wykorzystują w tym celu segregatory lub teczki z wydrukami, ewentualnie zwykłe zeszyty. Natomiast dobrą praktyką jest opisanie omawianej tu dokumentacji. Na ewidencji oczywistych błędów na paragonach, mającej postać zeszytu, segregatora lub teczki, warto umieścić m.in. informacje na temat stosowanego urządzenia fiskalnego (nazwę modelu, numer ewidencyjny). Będzie to zasadne zwłaszcza wtedy, gdy przedsiębiorca korzysta z kilku kas lub drukarek rejestrujących.

Wpisy dotyczące oczywistych pomyłek

Jak musi wyglądać każdy wpis do ewidencji oczywistych pomyłek? W tym przypadku przepisy są zdecydowanie bardziej szczegółowe. Zgodnie z wspomnianym już wcześniej Rozporządzeniem MF, konkretna adnotacja w dokumentacji dotyczącej błędów musi zawierać:

  • informacje na temat błędnie zaewidencjonowanej sprzedaży (wartość sprzedaży brutto i wysokość podatku należnego);
  • krótki opis przyczyn i okoliczności popełnienia pomyłki;
  • dołączony oryginał paragonu fiskalnego, potwierdzający dokonanie sprzedaży, przy której nastąpiła oczywista pomyłka.

Nie można też zapomnieć o tym, że uwzględnienie błędu nie zwalnia przedsiębiorcy z prawidłowego zarejestrowania transakcji. Podatnik musi więc jeszcze wydać klientowi paragon fiskalny z poprawnymi danymi. Co więcej, wpis do ewidencji oczywistych pomyłek stanowi później podstawę do dokonania korekty w księgowości firmy, np. w Księdze Przychodów i Rozchodów.

1 Comment

  1. aanitaa

    mnie już się zdarzyło z 2-3 razy robić taką korektę. faktycznie, to nie jest jakiś problem, daje się sprawnie to ogarnąć 🙂 tylko nie każdy wie, jak to należy zrobić, dlatego myślę, że dla wielu użytkowników kas artykuł w punkt, pozdrawiam 🙂

    Reply

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Odpowiedz poprawnie *