Tag Archive: przepisy ustawy o VAT

Przepisy ustawy o VAT są w Polsce przygotowywane przede wszystkim przez przedstawicieli Ministerstwa Finansów. Takie regulacje prawne muszą też oczywiście przejść pełen proces legislacyjny. Przed wejściem w życie trafiają one m.in. do Sejmu. W jakim celu Ministerstwo Finansów tworzy kolejne nowelizacje przepisów ustawy o VAT? Często wynika to np. z chęci dopasowania regulacji prawnych do zmieniającej się rzeczywistości, w tym do rozwoju technologicznego. Ponadto, znowelizowanie ustawy o VAT może służyć dodatkowemu uszczelnieniu systemu podatkowego.

Co się zmieni w wystawianiu faktur do paragonów?

Zmiany w wystawianiu faktur do paragonów

Wystawianie faktur do paragonów do rozwiązanie, z którego korzysta wielu przedsiębiorców. Wynika to oczywiście z oczekiwań klientów firmy. Warto jednak zdawać sobie sprawę z tego, że niedawno weszły w życie nowe przepisy fiskalne, które wprowadziły dodatkowy wymóg przy wystawianiu faktur…
Read more