Sierpień 2019 – ostateczny koniec kas i drukarek fiskalnych z kopią papierową?

Urządzenia online, urządzenia z elektroniczną kopią paragonów oraz urządzenia z papierową kopią paragonów – obecnie takie technologie sprzedaży można wdrażać w firmach, które muszą korzystać z kas rejestrujących. Niedługie jednak wspomniany podział zostanie zredukowany. Zgodnie z nowelizacją ustawy o VAT, która weszła w życie 1 maja 2019 roku, modele dwurolkowe (z kopią papierową) będzie można instalować tylko do bieżącego miesiąca.

Z czego wynika zakaz kupowania urządzeń dwurolkowych?

W znowelizowanej ustawie o podatku od towarów i usług nie ma wprost podanego zakazu instalowania kas oraz drukarek fiskalnych z papierowa kopią paragonów. Przepisy zakładają jednak, że homologacje takich urządzeń rejestrujących zachowują moc wyłącznie do 31 sierpnia 2019 roku. A jak wiadomo, nie można kupować oraz instalować kas i drukarek fiskalnych, które nie posiadają ważnej decyzji prezesa Głównego Urzędu Miar. Przypomnijmy również, że homologacja wydawana przez GUM potwierdza, że dane urządzenie rejestrujące spełnia obowiązujące wymogi i kryteria techniczne (zawarte w Rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii).

Czy dalej będzie można korzystać ze „starych” technologii sprzedaży?

Kasy i drukarki z kopią papierową, które zostaną zainstalowane do 31 sierpnia 2019 roku, będzie można użytkować do momentu zapełnienia ich pamięci fiskalnych. Takie ogniwo każdego urządzenia rejestrującego w większości przypadków pozwala na zapisanie 1 830 raportów dobowych, co przekłada się na minimum 5 lat pracy. Innymi słowy, zakaz instalowania modeli dwurolkowych, który zacznie obowiązywać od września 2019 roku, nie będzie równoznaczny z brakiem możliwości ich stosowania.

Niemniej, po zapełnieniu wspomnianej przed chwilą pamięci fiskalnej, konieczne stanie się wdrożenie w firmie nowego urządzenia fiskalnego. W konkretnych sytuacjach taki obowiązek może wystąpić nawet wcześniej, np. gdy dana działalność gospodarcza jest zobligowana do wcześniejszego zainstalowania kasy lub drukarki online (zgodnie z terminami zawartymi w ustawie o VAT).

Co z kasami z kopią elektroniczną?

Od września 2019 roku na rynku technologii sprzedaży będą dostępne 2 rodzaje urządzeń fiskalnych: online oraz z elektroniczną kopią paragonów. W przyszłości jednak taki podział również zostanie zredukowany… Przepisy zakładają bowiem, że homologacje Głównego Urzędu Miar, wydane w sprawie modeli z kopią elektroniczną, będą ważne wyłącznie do końca grudnia 2022 roku. Później na rynku fiskalnych pozostaną więc jedynie kasy i drukarki rejestrujące online. I tylko takie urządzenia będzie można legalnie instalować. Niemniej, trudno też przewidzieć, co się wydarzy przez najbliższe 3 lata. Nie od dziś wiadomo bowiem, że ustawodawca pracuje m.in. nad przepisami w sprawie „wirtualnych” kas fiskalnych. To jednak temat na osobny wpis…

1 Comment

  1. anzelm

    Od dawna wiadomo, że modele z papierową kopią paragonów czeka koniec i że to kwestia czasu. Dziwiło mnie, że się uchowały przy urządzeniach fiskalnych z kopią elektroniczną (choć rozumiałem to trochę, powiedzmy), ale kiedy wkracza system online wydają się one jeszcze bardziej archaiczne. Ciekawe, czy nadejdzie w końcu moment, że np. papierowe paragony staną się tylko wspomnieniem…

    Reply

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Odpowiedz poprawnie *