Raporty dobowe, raporty miesięczne – co trzeba o nich wiedzieć?

Kasa rejestrująca Innova Presto

Zapewne dla wielu podatników, mających już do czynienia z urządzeniem rejestrującym, obowiązek wykonywania raportów fiskalnych nie jest nowością. Ale przedsiębiorca, który dopiero rozpoczyna pracę z użyciem kasy lub drukarki, może czuć się niepewnie wśród czekających go zadań. Dlatego nieco przybliżymy zasady jednego z nich, bowiem odgrywa ono istotną rolę w prawidłowej ewidencji obrotu.

Raporty fiskalne to wydruki zawierające szczegółowe informacje na temat obrotu osiągniętego w skali konkretnego okresu. Dostarczają też wiadomości o należnych podatkach, które – w związku ze sprzedażą danych artykułów lub usług oraz uzyskanymi kwotami, powinny zostać odprowadzone. Każdy przedsiębiorca, korzystający z urządzenia fiskalnego, musi wykonywać 2 rodzaje raportów fiskalnych – dobowe i miesięczne. Jest to bowiem istotna część dokumentacji potwierdzającej właściwe rejestrowanie obrotu.

Wykonywanie raportów dobowych

Raport dobowy, na co wskazuje już jego nazwa, dotyczy jednego konkretnego dnia. Dokument ten zawiera dane na temat obrotu uzyskanego w ciągu jednej doby handlowej. W związku z tym, najczęściej przedsiębiorcy realizują ten wydruk na koniec dnia pracy, kiedy już zamykają sprzedaż. Warto jednak wiedzieć, że to nie jest jedyny możliwy moment na wykonanie tego raportu. Istnieje również opcja realizacji wydruku dnia następnego. Niemniej, musi się to odbyć przed pierwszą transakcją, jaka zostanie dokonana w trakcie tej doby. Tylko tak można uniknąć błędu w dokumentacji. Oprócz tego, zdarzają się okoliczności, w których wystawienie raportu dobowego nie obowiązuje. Dochodzi do nich wtedy, gdy na przestrzeni całego dnia pracy nie zdarzy się ani jedna sprzedaż.

Wykonywanie raportów miesięcznych

Tu również nie ma wątpliwości – raport ten informuje nas o uzyskanych dochodach i należnych podatkach za sprzedane towary lub usługi w ciągu konkretnego miesiąca. Reguły dotyczące realizacji tego dokumentu różnią się nieco od wyżej opisanej sytuacji. Ten wydruk można wystawić później, jednak nie dalej, niż 25 dnia miesiąca następującego po tym, który ma znaleźć się w raporcie. Oczywiście, podobnie jak wyżej, ten dokument również nie musi być realizowany, jeśli był to miesiąc bez ani jednej transakcji. Niemniej, tego typu przypadki są raczej incydentalne.

 

Wykonywanie zarówno raportów dobowych, jak i miesięcznych, to obowiązek podatnika, uregulowany prawnie. Oznacza to, że błędne prowadzenie tej dokumentacji bądź jej brak traktowane jest jak złamanie przepisów. To zaś może w oczach organów skarbowych podważyć prawidłowość prowadzonej ewidencji obrotu, a w szczególnych przypadkach – ściągnąć na nas nieprzyjemne konsekwencje. Zdarza nam się zapominać o niektórych raportach? Pomyślmy zatem o zakupie urządzenia fiskalnego, które samo poinformuje o konieczności realizacji konkretnego dokumentu.

1 Comment

  1. Ewelina

    A ja mam takie urządzenie 😀 gdyby ktoś potrzebował takiego modelu z automatycznymi przypomnieniami (i jeśli sam model okaże się oczywiście odpowiedni dla danej firmy), to polecam kasę fiskalną Posnet Mobile hs ej 🙂

    Reply

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Odpowiedz poprawnie *