Nowy sposób fiskalizacji kasy rejestrującej. Co się zmieni w tej procedurze?

Nowy sposób fiskalizacji kasy rejestrującej

Na naszym blogu pojawił się już kiedyś wpis, w którym szczegółowo omówiliśmy fiskalizację urządzenia rejestrującego. Co więcej, ostatnio pisaliśmy też o tym, jakie zmiany w przepisach czekają nas w najbliższym czasie. Wydaje się jednak, że zagadnienia związane z instalacją kasy w firmie są tak ważne dla polskich podatników, iż warto im poświęcić oddzielny wpis. A ustawodawca planuje wprowadzenie nowego sposobu fiskalizacji urządzenia rejestrującego.

Jak instalacja urządzenia wygląda obecnie?

Na początku warto przypomnieć, że fiskalizacja jest jednym z etapów całej procedury wdrożenia kasy rejestrującej w firmie. Podatnik musi wcześniej zgłosić liczbę urządzeń i miejsca ich instalacji – do właściwego Urzędu Skarbowego, w formie pisemnej. Natomiast późniejsza fiskalizacja jest niezbędna do tego, aby przy zastosowaniu danego modelu można było w ogóle rozpocząć wydawanie paragonów fiskalnych. Uruchomienie kasy w trybie fiskalnym jest też operacją, którą może przeprowadzić jedynie serwisant z ważnymi uprawnieniami (przyznawanymi przez producenta danego modelu). Podatnik musi zaś zadbać o to, aby fiskalizacja urządzenia odbyła się w odpowiednim momencie. Co więcej, przedsiębiorca powinien zdawać sobie sprawę z tego, że w trakcie wykonywania tej operacji w module fiskalnym kasy zostaje trwale zapisany jego NIP. Tego numeru nie można już później przeprogramować na inny.

Co należy zrobić po zakończeniu procedury fiskalizacyjnej? Podatnik jest wtedy zobligowany do tego, aby poinformować Urząd Skarbowy o tym, że jego kasa została wprowadzona w tryb fiskalny. Wspomniane zawiadomienie należy złożyć w formie pisemnej, w terminie 7 dni od daty przeprowadzenia fiskalizacji. Następnie podatnik otrzyma od US numer ewidencyjny, który jest przypisany do jego urządzenia. I trzeba go nanieść na obudowę kasy – w widocznym miejscu i w trwały sposób (np. niezmywalnym markerem).

Co ma się zmienić w systemie online?

Modyfikacje w przepisach doprowadzą niedługo do tego, że w wielu firmach pojawi się kasa fiskalna, która będzie funkcjonowała w trybie online. I co najważniejsze, do pierwszego połączenia takiego urządzenia z systemem teleinformatycznym MF dojdzie już w momencie przeprowadzania fiskalizacji. Wtedy też kasa otrzyma indywidualny numer ewidencyjny. Ponadto, przedsiębiorca nie będzie musiał zawiadamiać właściwego Urzędu Skarbowego o tym, że jego urządzenie zostało uruchomione w trybie fiskalnym. Organy skarbowe uzyskają taką informację za pośrednictwem Centralnego Repozytorium Kas.

Najważniejsze rezultaty nowych procedur

Z pełną odpowiedzialnością można napisać, że system kas online przyczyni się do uproszczenia procedur, które wiążą się z instalacją urządzenia fiskalnego w firmie. Część niezbędnych czynności zostanie bowiem zinformatyzowana. Ale to oczywiście nie jedyne rezultaty zmian w regulacjach prawnych. Nowe kasy przyczynią się także do skuteczniejszego ściągania należnych podatków i ograniczenia „szarej strefy”. Organy skarbowe zyskają bowiem nowoczesne narzędzia, które pozwolą na lepsze analizowanie i kontrolowanie danych dotyczących sprzedaży prowadzonej na rzecz osób fizycznych.

1 Comment

  1. Mikołaj

    Szkoda tylko, że to uproszczenie będzie miało swój przymusowy koszt :/ choć generalnie rzecz biorąc takich ogólnych zmian można się było spodziewać…

    Reply

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Odpowiedz poprawnie *