Kupujesz kasę i chcesz skorzystać z ulgi? O tych zasadach musisz pamiętać!

Komu przysługuje ulga za kasę online?

Skorzystanie z ulgi za instalację pierwszej kasy fiskalnej od zawsze oznaczało możliwość zdecydowanego obniżenia kosztów, które wiążą się z zakupem wspomnianego urządzenia. Refundacja pochodząca z budżetu państwa wynosi bowiem do 90% wydanej kwoty, jednak nie więcej niż 700 zł. Obecnie jednak trzeba pamiętać o tym, że nie za każde urządzenie rejestrujące można otrzymać tzw. ustawową ulgę. Przepisy fiskalne mówią wprost, że refundowane są wyłącznie kasy online, czyli modele przesyłające dane do Centralnego Repozytorium Kas.

Kasy online – dlaczego akurat one są refundowane?

W przeszłości rodzaj kasy fiskalnej nie miał wpływu na to czy podatnik otrzyma refundację, czy nie. Kluczowe było m.in. wdrożenie pierwszego urządzenia rejestrującego w danej działalności gospodarczej. Obecnie jednak ulga wynosząca maksymalnie 700 zł przysługuje wyłącznie w przypadku zainstalowania kasy fiskalnej online. Z czego to wynika? Odpowiedź jest w sumie prosta – ustawodawcy zależy na promowaniu urządzeń rejestrujących, które przekazują wymagane dane do Centralnego Repozytorium Kas. Wspomniany system, nadzorowany zresztą przez Krajową Administrację Skarbową, zapewnia znacznie łatwiejsze i skuteczniejsze kontrolowanie podatników, niż ma to miejsce w przypadku kas fiskalnych starego typu (modeli z papierową lub elektroniczną kopią paragonów).

Ulga za urządzenie fiskalne – jak z niej skorzystać?

Z ulgi za kasę fiskalną online można skorzystać na różne sposoby. Wszystko zależy od tego, czy przedsiębiorca jest płatnikiem VAT, czy też jest zwolniony z VAT lub wykonuje wyłącznie czynności zwolnione. W pierwszym przypadku właściciel firmy może po prostu odliczyć właściwą kwotę ulgi w deklaracji podatkowej – składanej za okres, w którym rozpoczął korzystanie z kasy fiskalnej online lub za któryś z późniejszych okresów. Natomiast zupełnie inaczej przebiega to u przedsiębiorców zwolnionych z VAT bądź świadczących wyłącznie usługi zwolnione. W ich przypadku do otrzymania ulgi niezbędne jest złożenie odrębnego wniosku do naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego. Refundacja jest później przyznawana do 25. dnia kolejnego miesiąca (licząc od końca miesiąca, w którym przedsiębiorstwa złożył wniosek do US).

Refundowana jest również obowiązkowa wymiana kas offline na online

Obowiązkowa wymiana kas offline na online trwa w Polsce od maja 2019 roku. Wówczas ustawodawca zobligował wybrane grupy działalności gospodarczych do stosowania urządzeń, które zapewniają m.in. transmitowanie danych do Centralnego Repozytorium Kas. Cały proces został dodatkowo podzielony na 3 etapy – każdy z innym terminem instalacji kasy online. Obecnie jesteśmy w trakcie ostatniego etapu obowiązkowej wymiany kas offline na online. Do końca czerwca 2021 nowe urządzenia muszą zainstalować m.in. prawnicy, fryzjerzy i lekarze.

Dlaczego jednak w ogóle o tym wspominamy? Wynika to z tego, że, zgodnie z funkcjonującymi przepisami, działalności zobligowane do wcześniejszego wdrożenia kas online również mogą skorzystać z ustawowej ulgi. Musi być to jednak równoznaczne z wymianą 1 do 1 dotychczasowego urządzenia fiskalnego (modelu z kopią elektroniczną lub papierową). Co więcej, kasę fiskalną z funkcjami online trzeba wdrożyć w firmie we wspomnianym wcześniej terminie – najpóźniej do 30 czerwca 2021 roku.

1 Comment

  1. klemens

    ciekawe, jak w dalszej perspektywie będzie rozwijana kwestia przedsiębiorców, którzy nie są teraz zobligowani do wymiany kas fiskalnych na online… kto wie, może też sporo z nich dokonałoby takiej zmiany, gdyby mogli oni liczyć na podobną refundację. i popchnęłoby to na przód całe przejście na online…

    Reply

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Odpowiedz poprawnie *