Książka serwisowa? Tego nie możesz zlekceważyć!

Model Posnet Bingo HS EJ

Ktoś mógłby się zastanawiać, czemu cały tekst jest poświęcony takiemu druczkowi, jak książka serwisowa. Jednak przedsiębiorcy, którzy od dłuższego czasu korzystają z urządzeń fiskalnych, doskonale zdają sobie sprawę z istotnej roli tego dokumentu. Dlatego warto przytoczyć najważniejsze informacje w tej kwestii. Czyli czym jest i do czego służy książka serwisowa oraz jak należy się z nią obchodzić.

Pierwsza kwestie: o czym mowa?

Gdy otworzymy pudełko z urządzeniem rejestrującym i zobaczymy w jego wnętrzu książkę serwisową, może ona dla nas robić niepozorne wrażenie – ot „typowe papiery”, w stylu tych, które znajdziemy przy innych technologiach użytkowych. Ale nic bardziej mylnego. W rzeczywistości, z punktu widzenia pracy za pomocą urządzenia fiskalnego, to naprawdę ważny dokument. Choćby w kontaktach z przedstawicielami Urzędu Skarbowego, a z serwisem – jeszcze bardziej. Stanowi bowiem potwierdzenie właściwego funkcjonowania użytkowanej technologii sprzedaży, co ma wpływ na obraz prawidłowości ewidencjonowania obrotu. W książce serwisowej znajdują się zapisy odnośnie wszelkich interwencji, obowiązkowych przeglądów, jak również napraw, konserwacji i modernizacji. Oczywiście, znajdziemy też najważniejsze informacje o urządzeniu: jego nazwie, modelu, numerze unikatowym i fabrycznym. Tam też należy szukać danych producenta, firmy odpowiedzialnej za fiskalizację oraz uprawnionych serwisantów (głównego i rezerwowego). Taka książka serwisowa, która będzie w miarę upływu czasu uzupełniana notatkami, dołączana jest do każdej kasy i drukarki fiskalnej.

Druga kwestia: jak się obchodzić z książką serwisową?

Podkreślmy to raz jeszcze: książka serwisowa ma charakter prawny. Dlatego nawet zasady jej przechowywania zostały ujęte w przepisach. Zgodnie z panującymi regułami, podatnik ma obowiązek trzymać książkę serwisową w miejscu pracy czy też instalacji urządzenia rejestrującego, z którym jest ona powiązana. Ponadto, musimy zawsze okazać ten dokument na wyraźną prośbę przedstawicieli organów skarbowych (załóżmy, przy niezapowiedzianej kontroli) czy też uprawnionym serwisantom. Jego brak, w zależności od sytuacji, może być różnie odczytany i przynieść odmienne konsekwencje. Potrafi rzucić cień na obraz prowadzonej ewidencji obrotu. Czasem może spowodować wymóg zwrotu refundacji, przysługującej za zakup pierwszego urządzenia fiskalnego albo skończyć się odmową ze strony serwisu na dalsze naprawy i konserwacje danej technologii sprzedaży. Dlatego jeśli zdarzy się przykry incydent, że książka serwisowa zostanie zgubiona bądź zniszczona, nie możemy tłumaczyć się tym, że to był wypadek. Naszym obowiązkiem jest po prostu zgłoszenie tego faktu Urzędowi Skarbowemu, a następnie zwrócenie się z pisemną prośbą do producenta użytkowanego urządzenia fiskalnego o wydanie duplikatu tego dokumentu. Powinniśmy też zrobić to jak najszybciej, by nie doszło do komplikacji czy oceny, że przekraczamy przepisy.

1 Comment

  1. uLa

    Dlatego ja właśnie pilnuję książki serwisowej jak oka w głowie 😀

    Reply

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Odpowiedz poprawnie *